• Beste spelers, leden en ouders,
   
  Wij zijn binnen de mogelijkheden zoveel mogelijk aan het voetballen.
  Veel dank aan iedereen die dit mogelijk maakt, het wordt zeer gewaardeerd!
   
  De finish is in zicht, maar zojuist is de finishlijn ook weer verschoven..
   
  Onze oudere senioren kunnen hierdoor nog niet op korte termijn gaan trainen (wellicht vanaf 18 mei).
  Dit is heel spijtig: we gaan zeker proberen ook de oudere senioren te faciliteren zodra dit kan.
  We merken ook dat we het met z'n allen steeds lastiger vinden om ons aan de regels te houden.
   
  Dit is zeer begrijpelijk.
   
  Toch willen we iedereen nog een keer oproepen om toe te zien op het naleven van de regels:
  Dat is voor iedereen beter, zeker ook voor de club/operatie zelf (minder spanning).
   
  - kom zo laat mogelijk naar de training/wedstrijd en verlaat het sportpark daarna zo snel mogelijk
  - houd afstand
  - er is geen publiek toegestaan op het sportpark
  - de accommodatie is gesloten
  - ruim na de (laatste) training de materialen op
   
  Wij wensen iedereen veel plezier de komende tijd!!
   
  Groet

  Wedstrijdbureau